Fysioterapia

Varaa aikasi

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia pohjautuu tarkkaan fysioterapeuttiseen tutkimiseen, jonka pohjalta kuntoutus suunnitellaan.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaan kuuluvat erilaiset manuaaliset tekniikat ( esim. pehmytkudoskäsittelyt ja mobilisoinnit ) sekä asiakkaan ohjaaminen ja neuvominen. Henkilökohtaiset harjoitteet ovat suuressa roolissa, jotta tuki- ja liikuntaelimistön oireita saadaan lievitettyä ja asiakas oppii itse vähitellen ylläpitämään saavutettuja tuloksia.

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapialla hoidetaan esim:

- selkäkipuja

- niska-hartiaseudun kipuja

- päänsärkyjä

- jalkojen tai yläraajojen kipuja

- olkapäiden ongelmia

Purentaelimistön fysioterapia

Leukanivel- ja purentaelimistön fysioterapian tavoitteena on vähentää kasvojen alueen kipuja, vähentää kuormitusta nivelissä ja lihaksissa sekä purentaelimistön normaalin toiminnan palauttaminen.

Purentaelimistön toimintahäiriöiden yleisimmät oireet ovat: 

- leukaniveläänet, kuten rahina, naksahdus ja lonksuminen

- leukanivelen tai purentalihasten kipu

- suun rajoittunut avautuminen tai sulkeutuminen

- leukojen väsyneisyys

- päänsärky tai korvakipu

- kasvojen alueen kivut

- äänen tuoton ongelmat

-nielemisvaikeudet, palan tunne kurkussa

- niska- ja hartiaseudun ongelmat ja kiputilat

Purentaelimistön fysioterapiaan kuuluu tarkka alkuhaastattelu ja tutkiminen. Löydösten pohjalta suunnitellaan jokaiselle asiakkaalle henkilökohtainen terapia, jolla pyritään helpottamaan oireita ja antamaan asiakkaalle työkaluja, joilla hän itse voi vähentää ongelmaa. 

Fysioterapian kotikäynnit

Fysioterapian kotikäyntejä voidaan tehdä tilanteessa missä henkilön on vaikea päästä tulemaan toimipisteelle. Kotikäynneillä voidaan tehdä harjoitteita tukemaan kotona selviytymistä, lihaskunnon tai tasapainon parantumiseksi tai vaikka apuvälineen kanssa harjoittelua. Kotikäynneillä voidaan myös hoitaa tuki- ja liikuntaelinten ongelmia esim. faskiamanipulaation tai pehmytkudoskäsittelyn avulla.

Kotikäynneillä tehdään esim:

- erilaisia lihaskuntoharjoitteita (apuvälineen kanssa tai ilman)

-  tasapainoharjoitteita

- apuvälineen käytön harjoittelua

- tuki-ja liikuntaelimistön kipujen ja oireiden hoito

- siirtymisten ja liikkumisen harjoittelu

Long covid-fysioterapia

Long covid- fysioterapiassa selvitetään alkuun asiakkaan yksilöllinen tilanne, koska oireet ovat monesti hyvin moninaiset ja luonteeltaan vaihtelevat. Long covidin oireita ovat esimerkiksi lihas- ja nivelkivut, päänsärky, hengitysteiden oireet, keskittymisvaikeudet sekä rinnanalueen kivut. 

Long covid- fysioterapialla voidaan vaikuttaa niin fyysisiin toimintakyvyn haittoihin kuin myös esimerkiksi löytää keinoja kivun ja stressin hallintaan. 

Long covid fysioterapiaan kuuluu mm. ohjaus fyysisen toimintakyvyn harjoittamiseen, hengitysharjoitteet, rentoutusharjoitteet ja erilaiset manuaaliset tekniikat esim. pehmytkudoskäsittelyt ja mobilisoinnit, joilla saadaan kehoa rentoutettua ja liikkuvuutta parannettua.